Privacy Beleid

Tour de Ville geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Tour de Ville fietskoeriers B.V.. Deze voorwaarden zijn voor het laatst geupdate op 11 mei 2020. Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact met ons opnemen.

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

Je gegevens worden verwerkt door:
Tour de Ville fietskoeriers B.V.
Hallenweg 1a, 5615PP Eindhoven
Email: info@tourdeville.nl

Kamer van Koophandel:
Tour de Ville fietskoeriers BV: 62151762. Vestigingsnummer: 000031187544

“Website” heeft betrekking op de volgende website: https://tourdeville.nl en alle subdomeinen.

Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens”: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Hosting provider

Antagonist

Hosting gegevens

Alle verzamelde en verwerkte data worden door ons gehost in de Europese Unie. Echter, als een distributiepartner van ons buiten de Europese Unie is gevestigd, nemen we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze klanten te garanderen. Als je de bestemming van je gegevens wilt achterhalen, neem dan contact met ons op.

Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Tour de Ville fietskoeriers B.V. verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

 • Je op de website vraagt om informatie;
 • Je een formulier op de website invult;
 • Je een bestelling plaatst op de website of via een ander medium;
 • Je een direct zichtbare tekst op de website plaatst;

Onderstaande persoonsgegevens worden door Tour de Ville fietskoeriers B.V. verwerkt:
Beheer van persoonlijke ruimtes (account):

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Informatie over producten, diensten en aanbiedingen:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bedrijfsgegevens

Beheer van nieuwsbrieven:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres

Bestemming van de verzamelde gegevens

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en onze partners (bijvoorbeeld levering van producten per post met onze distributiepartners) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Inzage, correctie en recht van verzet

Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens (artikel 33 en 34 Wbp). Neem hiervoor contact met ons op.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor meer informatie over het onderwerp, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Tot slot heb je het recht je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

Cookies

Tour de Ville fietskoeriers B.V. gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Functionele cookies zoals sessie- en login cookies worden geplaatst voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Dit is voor intern gebruik om het gebruik van onze dienstverlening te verbeteren. Je kunt je afmelden voor de functionele cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies. Dit doen we middels Google Analytics en Hotjar. Via analytische cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Deze informatie is niet persoonsgebonden. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

Wachtwoord

Elke gebruikersnaam en elk wachtwoord is uniek en staat exclusief ter beschikking aan de persoon die ze creëert. Om beveiliging van de gegevens te garanderen is het belangrijk om de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • We bevelen aan dat je wachtwoord meer dan 12 tekens bevat en ten minste gebruik maakt van 1 of meer hoofdletters, cijfers, /of speciale karakters.
 • Het wachtwoord mag niet worden gekoppeld aan een deel van je leven.
 • Elk account moet een eigen uniek wachtwoord hebben.

Beveiliging

Tour de Ville fietskoeriers B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.